23,7 miljoner ton med Polsteam under 2004

Polsteam transporterade 23,7 miljoner ton gods under 2004. Kol och koks utgjorde det största godsslaget, med en volym på 5,5 miljoner ton. Fosforiter och annat bulkgods kom på andra plats med 5,2 miljoner ton. Spannmål var det tredje största godsslaget med 3,4 miljoner ton. Polsteam transporterade dessutom 708.000 ton flytande gods och 461.000 ton malm. Polsteams utchartrade fartyg transporterade åtta miljoner ton gods.Under 2004 transporterade Polsteam endast 1,7 miljoner ton polskt import/exportgods, jämfört med 7,2 miljoner ton 2003.Unity Lines färjor transporterade 237.000 passagerare under 2004 (en ökning med 20 procent jämfört med 2003) och 16.717 järnvägsvagnar (+12 procent). Biltransporterna ökade också. Personbilstrafiken gick upp med hela 32 procent och lastbilstrafiken med tre procent, i jämförelse med 2003. Unity Line och färjan ”Polonia” ägs, sedan årsskiftet, helt av Polsteams dotterbolag Zegluga Polska. Unity Line har fyra färjor i management – tågfärjorna ”Mikolaj Kopernik” och ”Jan Sniadecki” som tillhör Euroafrica Shipping Lines och kombifärjan ”Polonia” samt lastfärjan ”Gryf”, som tillhör Zegluga Polska.I slutet av december 2004 sysselsatte Polsteam 2.919 personer, varav 2.643 ombordanställda.