Finstaship köper svensk färja

Skärgårdsrederiet inom det finländska Rederiverket – Finstaship tar den 21 februari över vägfärjan ”Ebbas Dröm” från Ornö Sjötrafik AB. Under det nya namnet ”Antonia” skall hon i maj sättas i trafik i den åboländska skärgården som en länk i den så kallade ”skärgårdens ringväg”. Fartyget kommer att opereras av Skärgårdsrederiet inom Finstaship, som även sköter de så kallade ”förbindelsebåtarna” (mindre passagerarfartyg eller färjor som upprätthåller trafik till öar i skärgården). Före trafikstart skall ”Antonia” rustas upp med bl.a. ett nytt kafé. ”Antonia” byggdes ursprungligen som den finländska vägfärjan ”Havsvägen” och trafikerade i Vägverkets regi färjeleden Pargas–Nagu i Åbolands skärgård från 1967 till 1989.