Finstaship redovisar förlust

Rederiverket Finstaship, som bland annat äger och bemannar de finska isbrytarna, känner av lågkonjunkturen i resultatet för år 2008. Den osäkra ekonomiska situationen påverkade offshoremarknaden, där Finstaships kombiisbrytare sysselsätts under den isfria perioden. Utnyttjandegraden för kombiisbrytarna uppgick till 65 procent inom offshoresektorn, vilket var lägre än under tidigare år. Kombifartygen togs stegvis ur sin verksamhet i slutet av året.Dessutom tärde den rekordmilda isvintern 2007–08 på isbrytningens resultat. Isbrytning behövdes varken på Bottenhavet eller Finska viken och två av de konventionella isbrytarna låg i hamn hela vintern.Under år 2008 minskade Finstaships omsättning med 16 procent till EUR 60,7 miljoner. För räkenskapsåret redovisas en förlust på EUR 5,8 miljoner, jämfört med en vinst på EUR 4 miljoner året innan.