Finstaship omorganiseras

Det finska Rederiverket Finstaships nuvarande verksamheter kommer att delas upp i olika bolag från och med årsskiftet. Det nya aktiebolaget Finstaship tar över nuvarande offshore- och isbrytningsaffärsverksamhet, som organiseras under en koncernstruktur. Skärgårdstrafikens framtida organisation utreds separat i samband med bolagiseringen.Även Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras vid ingången av 2010. Det nya bolaget svarar för underhåll och utveckling av farlederna samt sjömätning. Till bolaget överförs också Rederiverkets farledstjänster.Personalen inom Rederiverket och Sjöfartsverkets produktionsverksamhet övergår till de nybildade aktiebolagen.