Kategori: Ekonomi | RoRo

Finnlines förbättrar resultatet

För årets tre första kvartal redovisar Finnlines en stark resultatförbättring jämfört med motsvarande period i fjol. Resultatet före skatt uppgår till EUR 9,5 miljoner – en ökning med 247 procent. Omsättningen ökade med drygt två procent till EUR 471 miljoner. Under samma period har Finlands import minskat med en procent och exporten ökat med två procent. I resultatet ingår bland annat en kompensation på EUR 3,4 miljoner från varvet Jinling för uteblivna intäkter från de två första nybyggena i en serie från varvet. På motsvarande sätt ingår en engångskostnad på EUR 3,2 miljoner för arrangemang kring leasad egendom och uppgörelser med personal.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.