Birka Line förbättrar resultatet

Birka Line Abp omsatte EUR 68,9 miljoner under årets första nio månader, jämfört med EUR 86,6 miljoner under motsvarande period föregående år. Resultatet före skatter uppgick till EUR 16,4 miljoner jämfört med en förlust på EUR 6,7 miljoner i fjol.Den minskade omsättningen beror på att kryssningsfartyget Birka Princess har varit ur trafik sedan början av året och överläts till sin nya ägare i mars. Försäljningsvinsten uppgick till EUR 13,9 miljoner.Omsättningen inom lasttrafiken, som opereras av dotterbolaget Birka Cargo, var lägre än ifjol medan det operativa resultatet var i nivå med fjolåret. Vinsten från försäljningen av ro-ro-fartyget Kent Loyalist medförde att rörelseresultatet och resultatet före skatter var betydligt bättre än ifjol. Kent Loyalist överläts till sin nya ägare i början av året och affären gav en försäljningsvinst om EUR 4,6 miljoner.Birka Cargo har också avtalat med First Olsen Shipping Invest AS, Oslo, om köp av ro-ro-fartyget Norcliff för EUR 9,75 miljoner. Fartyget övertas vid kommande årsskifte.Koncernens resultat för hela verksamhetsåret 2006 förväntas bli positivt utan att försäljningsvinst av fartyg beaktas.