Kategori: Miljö | Skeppsbyggnad

Finland planerar ny standardbåt för oljesanering

Regeringen i Finland vill i sin tredje tilläggsbudget för 2013 reservera EUR 2,5 miljoner för att utveckla och bygga en prototyp till standardbåt för myndighetsbruk. Typen ska vara speciellt lämplig för oljesanering.

Den nya båttypen ska tas fram av Gränsbevakningsväsendet men ska planeras så att den kan användas även av andra myndigheter. Den ska i första hand ersätta föråldrade bevakningsbåtar vid sjövebakningsstationerna längs kusten som nu används efter isläggningen. Räddningsverket planerar att använda båten för brandbekämpning och oljesanering. 

Prototypen kommer att byggas 2014–2015 och efter tester ska dess prestanda utvärderas i projektets andra fas. Därefter inleds serieproduktion för olika myndigheter.

Hur många båtar som ska beställas och till vilken kostnad samt tidtabell för anskaffningen och placering av dem utreds i samarbete med de berörda myndigheterna. Det blir nästa regering som kommer att besluta om anskaffningarna.

Inrikesministeriet uppger att båtprojektet ska gynna utvecklingen av Finlands varvsindustri och stärka dess konkurrenskraft vad gäller oljebekämpning och kompetens i arktiska förhållanden.