Fehmarn Belt-bron klar 2018

Bron över Fehmarn Belt mellan Danmark och Tyskland kommer att bli verklighet 2018, detta sedan det danska parlamentet (Folketinget) slutgiltigt godkänt de lagförslag som gör projektet möjligt. Enligt transportminister Carina Christensen kommer den nya bron att bli en kombinerad väg- och järnvägsbro, vilket kommer att minska transittiden mellan Köpenhamn och Hamburg med en timme för båda transportslagen. Kostnaden för projektet beräknas till DKK 32 miljarder. Den nuvarande färjeoperatören Scandlines kommer troligtvis att stoppa vidare investeringar i nya färjor på linjen mellan Rødby och Puttgarden, som en konsekvens av regeringens beslut.