Tunnel i Fehmarn Belt

Det danska Folketinget har sagt sitt och vill se en tunnel i Fehmarn Bält mellan Rødbyhavn och Puttgarden istället för en bro. Tunneln byggs på land och fraktas sedan till sin lokalisering. Huvudskälet till att man föredrar en tunnel är kommersiellt. I tunnelalternativet kan cementdelarna byggas i Danmark av material framtaget i Danmark. Väljer man att bygga en bro istället måste man importera stora mängder stål från Kina.Tunneln får både väg och järnväg. Arbetet inleds 2014 och avslutas 2020. Tunneln blir 17,6 kilometer lång och kostar DKK 37,9 miljoner.