Sänkta broavgifter på Stora Bält-bron – färjelinje följer efter

Den danske transportministern Flemming Hansen har ingått en politisk överenskommelse om att sänka biljettpriserna på Stora Bält-bron med cirka 20 procent från mitten av juni. Detta innebär problem för färjerederiet Mols-Linien i den norra delen av sundet, och en lösning måste till inom de kommande veckorna. Enligt det ursprungliga avtalet skall broägarna kompensera Mols-Linien om man sänker priserna. Detta är dock inte utan problem eftersom kompensationen då skulle ske med statliga pengar, vilket i sin tur kan leda till EU-krav på upphandling av trafiken. Lösningen idag är att de två broägarföretagen Sund och Belt Holding köper hamnarna i Ebeltoft och Sjællands Odde från Mols-Linien och sedan leasar tillbaka dem till rederiet till ett fördelaktigt pris. Därmed sänks Mols-Liniens kostnader och rederiet kan då sänka biljettpriserna till brons nivåer. Scandlines linje mellan Spodsbjerg och Taars i den södra delen av Store Bælt påverkas inte av denna överenskommelse. Den linjen drivs helt utan stödåtgärder.