Sänkta broavgifter på Stora Bält-bron – färjelinje följer efter

Den danske transportministern Flemming Hansen har ingått en politisk överenskommelse om att sänka biljettpriserna på Stora Bält-bron med cirka 20 procent från mitten av juni. Detta innebär problem för färjerederiet Mols-Linien i den norra delen av sundet, och en lösning måste till inom de kommande veckorna. Enligt det ursprungliga avtalet skall broägarna kompensera Mols-Linien om man sänker priserna. Detta är dock inte utan problem eftersom kompensationen då skulle ske med statliga pengar, vilket i sin tur kan leda till EU-krav på upphandling av trafiken. Lösningen idag är att de två broägarföretagen Sund och Belt Holding köper hamnarna i Ebeltoft och Sjællands Odde från Mols-Linien och sedan leasar tillbaka dem till rederiet till ett fördelaktigt pris. Därmed sänks Mols-Liniens kostnader och rederiet kan då sänka biljettpriserna till brons nivåer. Scandlines linje mellan Spodsbjerg och Taars i den södra delen av Store Bælt påverkas inte av denna överenskommelse. Den linjen drivs helt utan stödåtgärder.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.