Färjor ersatte Stora Bält-bron

Mols-Linien satte snabbt in extra kapacitet från fredagseftermiddagen till lördagseftermiddagen och kunde erbjuda extra seglingar mellan Ebeltoft och Århus samt Sjællands Odde. För första gången sedan 1998 stängdes Stora Bält-bron sedan is började falla ned på vägbanan från brons övre konstruktion efter ovädret med en hel del underkylt regn. Bron stängdes klockan två på fredagseftermiddagen och kunde inte öppnas förrän klockan 13.00 dagen därpå, och tusentals bilister satt fast i köer på båda sidorna. Mols-Liniens färjor och färjorna på Spodsbjerg–Taars gjorde ett flertal extraresor för att upprätthålla kommunikationerna. Stora Bält-bron har aldrig tidigare varit stängd under så många timmar i en följd. Också Öresundsbron fick stängas några timmar på söndagen av samma skäl.