Fatigue möjlig faktor bakom coaster-kollision

Svenska Haverikommissionen och danska Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed har gemensamt utrett kollisionen mellan den svenskflaggade torrlastaren Tinto och den danska Marina-S strax före gryningen den 25 april förra året. Olyckan skedde i tjocka öster om fyren Storkläppen i Östersjön och Marina-S sjönk på några minuter. Alla fyra besättningsmän räddades över till Tinto. Enligt rapporten orsakades olyckan av att båda fartygen inte agerade i enlighet med sjövägsreglerna, och då särskilt de som gäller i nedsatt sikt. Båda fartygen framfördes också med endast vakthavande befäl på bryggan. Befälet på Tinto uppmärksammade aldrig Marina-S på radarn, något som enligt utredningen kan bero på ett människa-teknikmisstag eller på trötthet. Båda fartygen hade två navigörer som jobbade tvåskift, sex timmar på och sex timmar av. Tinto kritiseras vidare för att man inte fört arbetstidjournal i enlighet med reglerna och Marina-S för att man inte hade stuvat överlevnadsdräkter och flytvästar på rätt ställe, vilket ledde till att ingen ombord hann få på sig varken dräkt eller flytväst.