Full styrman orsakade kollision mellan coaster och fiskefartyg

Den vakthavande styrmannen på den Gibraltarregistrerade och tyskägda coastern ”Bounder” var rejält berusad när fartyget körde in i det danska fiskefartyget ”Jeppe Hansen” på 184 brutto. Olyckan inträffade i Östersjön nära Hiddensee. ”Bounder” fortsatte sin seglats men stoppades av det tyska bevakningsfartyget ”Scharhörn”. Ett alkotest visade att styrmannen hade 2,0 promille. Enligt honom hade han varken sett eller hört något annat fartyg under vakten. ”Jeppe Hansen” lyckades ta sig till närmaste hamn, medan ”Bounder” fick ligga kvar till ankars under bevakning av ”Scharhörn”.