Flera samverkande faktorer bakom Gotlandsfärjornas kollision

Det var inte en enskild omständighet som låg bakom kollisionen mellan Gotlandsbolagets färjor Gotlandia II och Gotland i Nynäshamn den 23 juli förra året. Olyckan, som inträffade i tjocka, berodde istället på en rad samverkande faktorer, skriver Statens Haverikommission i sin utredningsrapport. Framför allt fanns det brister i förutsättningarna för nautikerna ombord. Det saknades bland annat en genomtänkt gemensam planering, nautikerna blev störda av ett flertal yttre omständigheter, bryggsamarbetet var inte optimalt, alla tekniska hjälpmedel användes inte, det fanns ingen utkik, farten var för hög och inget av fartygen saktade ned eller stoppade för att utvärdera situationen.33 passagerare fick lättare skador vid kollisionen, som resulterade i stora skrovskador på höghastighetsfärjan. Även räddningsarbetet får kritik för bristande samordning mellan myndigheter.