Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Container

Färre containrar överbord förra året

Förra året tappades 661 containrar från fartyg till sjöss vilket tyder på en positiv utveckling i containersäkerhet inom global linjetrafik, enligt World Shipping Councils årsrapport. 

Minskningen av antalet förlorade containrar till sjöss är goda nyheter men än är det inte läge att vara nöjd, enligt John Butler, ordförande och vd för World Shipping Council.

– Varje container som tappas till sjöss kommer alltid vara en för mycket och vi kommer att fortsätta vårt arbete för att göra havet en säkrare plats att jobba på, och för att skydda miljö och last genom att minska antalet containrar som förloras till sjöss, säger han i ett pressmeddelande.

De 661 containrar som tappades överbord under 2022 motsvarar mindre än en tusendels procent (0,00026 procent) av de 250 miljoner containrar som varje år fraktas över världshaven. De senaste 15 åren har i genomsnitt 1.566 containrar per år tappats överbord.

Stuvning och säkring viktigt

Noggrann stuvning och säkring av containrar samt korrekt rapporterad vikt är enligt World Shipping Council nyckelfaktorer för säkerheten på ett containerfartyg och alla som är involverade i dess hantering. Linjerederierna och deras samarbetspartners arbetar ständigt för att förbättra containersäkerheten. För ett par år sedan startades projektet MARIN Top Tier project för att undersöka orsakerna till att containrar tappas överbord och hur man kan förebygga att det sker i framtiden. Hittills har projektet enligt World Shipping Council bland annat levererat övningsmaterial för att belysa riskerna med parametrisk rullning, samt filmer och beräkningsverktyg.

Efterlyser rapportering

Enligt World Shipping Council har regelförändringar som gjorts också ökat containersäkerheten. IMO:s kommitté för sjösäkerhet (MSC) har antagit en reviderad – och enligt World Shipping Council förbättrad – version av organisationens riktlinjer för containerinspektion. World Shipping Council har också under många år efterlyst ett system för obligatorisk rapportering av containrar som tappas överbord. Detta kommer att tas upp på nästa MSC-möte i juni, och om förslaget antas skulle obligatorisk rapportering enligt World Shipping Council kunna införas till 2026.