931 svenska sjöräddningsinsatser förra året

Under 2004 genomfördes 931 räddningsinsatser till sjöss. Av dessa gällde 116 handelsfartyg och i 93 av dessa rörde det sig om sjuktransporter. I sju fall berodde larmet på grundstötning och i fem fall på maskin/propellerhaveri. Totalt 27 personer omkom, av dessa tre personer i olyckor med handelsfartyg. Sjöräddningssällskapet är den organisation som står för flest insatser, 555 under förra året. Av 218 insatser med flygande enheter stod försvaret för 85, eller närmare 40 procent.