Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Ekonomi | Offshore | Passagerarsjöfart

Färjelinjerna lyfter Stena AB

Stena AB redovisar ett resultat före skatt för 2017 på drygt 1,3 miljarder kronor (2,3). Färjelinjerna går utmärkt medan offshore-verksamheterna har det tufft. 

Stena AB:s totala intäkter för 2017 uppgick till 33,7 miljarder kronor, att jämföra med 34,8 miljarder kronor för 2016. Koncernens EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) skrivs till 8,6 miljarder kronor (11). Enligt årsrapporten har Stena AB en stark likviditet och kreditprofil med tillgängliga kontanter, outnyttjade krediter och finansiella tillgångar som uppgår till 15,2 miljarder kronor.

Återhämtar sig

Resultatet före skatt innebär att man backar med närmare en miljard kronor jämfört med 2016 och betydligt mer jämfört med 2015 års rekordresultat som skrevs till 4,5 miljarder kronor. När det gäller koncernens marina verksamheter hör färjeverksamheten till det stabila affärsområdet som, enligt vd Dan Sten Olsson ”levererar rekordresultat”. Det som går sämre är offshore-verksamheten och framför allt oljeborrningen. Stena Roro har det tufft, men enligt Dan Sten Olsson återhämtar nu sig tanker-segmentet på ett bra sätt. 

Ökar kapaciteten

Stena Line har 39 färjor som opererar de 21 linjerna i Nordeuropa, rederiet äger dessutom fem hamnar. Niclas Mårtensson, vd för Stena Line, nämner i rapporten att fraktsegmentet växer snabbare är marknaden generellt. Färjerederiet tog under 2017 över ägandet av Superfast VII och VIII på linjen Belfast-Cairnryan, som man tidigare chartrat av Tallink. Enligt Mårtensson har Stena Line beslutat sig för att öka tonnage och kapacitet i Nordsjön och öka frekvensen på linjer som Gdynia-Karlskrona, Liepaja-Travemünde och Nynäshamn-Ventspils. I höstas startade man den nya färjerutten Gdynia-Nynäshamn. Mårtensson nämner att mer än 300 åtgärder för att minska bränsleförbrukningen har genomförts under de senaste åren och under 2018 fortsätter bland annat arbetet med elektrifieringen av Stena Jutlandica.   

Överkapacitet

Investeringarna i bland annat nya fartyg, de resterande 50 procent av Stena Weco och nya lager i Singapore, Shanghai och Rotterdam gör att Stenas shippingverksamhet står väl rustad för kommande utmaningar, skriver Carl-Johan Hagman, ansvarig för Stena AB:s shipping och färjeverksamhet. De största utmaningarna, enligt Hagman, är den globala överkapaciteten av nybyggen som finns på marknaden. Stenas svar på detta, enligt Hagman, är att endast investera kontracyklist och att utveckla koncernens logistikkunskaper globalt. Ett exempel på detta är att man anställer 150 ingenjörer i Sverige och 50 ingenjörer i Glasgow i ett kompetensnätverk för att utveckla ny teknik. 

Bra position

Enligt Carl-Johan Hagman befinner sig shipping- och logistikbranschen i en intressant tid:

”Jag finner det svårt att föreställa mig en mer spännande tid att vara aktiv inom den globala transport- och logistikindustrin. Shipping har aldrig varit i en bättre position än i dag att fortsätta transportera 90 procent av varorna som handlas på vår planet.”

Nio verksamhetsområden

Stena AB, med totalt 11.531 anställda, hade under förra året 118 fartyg i drift, som man äger eller chartrar. I Stena AB ingår Stena Line, Stena Drilling, Stena Bulk, Stena Roro, Northern Marine Group, Stena Teknik, Stena Fastigheter, Stena Adactum och Stena Finans.