Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Stena AB redovisar förbättrat delårsresultat

Nettovinsten från försäljningen av färjeverksamheten över Öresund har en starkt positiv inverkan på Stena-koncernens delårsresultat.

För tredje kvartalet 2015 redovisar Stena AB en ökning av både omsättning och resultat före skatter. Omsättningen uppgick till 9,41 miljarder kronor (9,26 miljarder motsvarande period förra året) och resultatet före skatter till 1,41 miljarder (1,32 miljarder).

Under årets första nio månader är resultat före skatter 4,4 miljarder kronor jämfört med 2,5 miljarder motsvarande period året innan.

Försäljningarna bidrar

Att resultatet gått upp med 80 procent beror i hög grad på en nettovinst om närmare 1,7 miljarder kronor från försäljningen av färjetrafiken Helsingborg–Helsingör. Koncernen har även sålt flera fartyg under året. Totalt påverkade försäljning av tillgångar resultatet med närmare två miljarder kronor.

Omsättningen under perioden uppgick till 25,7 miljarder kronor (24,8 miljarder). Av de största segmenten svarade Färjelinjer för 9,9 miljarder kronor (9,5 miljarder), Drilling för 6,1 miljarder (6,2 miljarder) och Rederiverksamhet för 2,8 miljarder (2,2 miljarder).

Stärkt EBITDA

Konsoliderat EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar), inklusive nettovinsten från försäljning av tillgångar, uppgick till 10 miljarder kronor (7,4 miljarder) under årets första nio månader. Om nettovinsten från försäljning av tillgångar exkluderas ökade EBITDA med 750 miljoner kronor till 8,1 miljard.

Både för Färjelinjer och Rederiverksamhet noteras ökat EBITDA. Inom Färjelinjer uppgick EBITDA till 3,8 miljarder kronor (1,8 miljarder). Förutom nettovinsten om 1,7 miljarder från försäljning av dotterbolag var den främsta orsaken till ökningen att antalet bilar ökade med två procent och frakten med fyra procent. Stena Line fortsätter att omstrukturera en del av sin verksamhet för att öka lönsamheten.

Bättre rater för tank

Inom Rederiverksamhet genererade tankfartyg ett EBITDA på närmare 1,2 miljarder kronor (607 miljoner) tack vare högre fraktrater både inom råolje och produktsegmenten.

EBITDA från utchartring av roro-fartyg ökade med 73 miljoner kronor till 326 miljoner. Ökningen beror främst på försäljningen av Stena Feronia och en förbättrad marknad.

 

Kommentarer

  • arne art

    som det känns så har stena alltid klagat på lönsamheten men ändock så har de byggt upp företaget med stenaline mellan gbg Fredrikshamn med tax free där i från kommer pengarna o färjeförsäljningar Med vänlig hälsning arne art

Artikeln är stängd för fler kommentarer