Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Offshore | Passagerarsjöfart

Stabilt år för Stena

Stena AB redovisar ett resultat före skatt på närmare 2,3 miljarder kronor för 2016. Men hårdare tider tycks vänta. Enligt vd:n Dan Sten Olsson blir 2017 ”ett tufft år i vinsthänseende”.

Förra årets siffror i Stenakoncernens årsöversikt, som nyligen presenterades, kan förstås inte mäta sig med 2015 års toppnivåer med ett rörelseresultat på hela 6,8 miljarder kronor och ett resultat före skatt på 4,5 miljarder kronor. Men Stena AB lägger sig ändå över såväl 2012 som 2013 års resultat och med 19,1 miljarder i likvida medel har man också ”en bra säkerhetskudde” som Dan Sten Olsson påpekar i årsöversikten.

50 miljarder i eget kapital

Rörelseresultatet för 2016 uppgick till drygt 4 miljarder kronor och de totala intäkterna summerades till knappt 34,8 miljarder kronor (36,4). EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar), exklusive försäljning av anläggningstillgångar skrivs till 10,5 miljarder kronor. Det egna kapitalet, inklusive uppskjuten skatt, uppgår till 51 miljarder kronor (48).

Värsta huvudvärken

Dan Sten Olsson nämner bland annat i koncernchefens reflektioner att Stena Bulk går hyfsat, men att framtida leveranser av tanktonnage kommer att mätta marknaden under de närmaste två åren. Under våren har den andra hälften av Stena Weco förvärvats, vilket betyder att Stena Bulk blir ensamägare till 65 ägda eller chartrade medelstora produkttankers, vilket gör verksamheten till en ”verklig ledare inom detta område” där de nya IMOIIMAX-fartygen också kommer väl till pass. Men den största ”huvudvärken” framöver blir enligt vd:n marknaden för koncernens oljeborrenheter, trots att man ingått tre nya avtal för DrillMAX-flottan under 2017.

Eldrift

Dan Sten Olsson konstaterar att efterfrågan på eldrift ökar. Där finns Stena Teknik med när det gäller elkonventeringen av färjorna mellan Helsingborg-Helsingör. Men mer projekt är att vänta. ”De flesta av våra färjor förses redan med elektricitet från land, när de ligger i hamn. Ett projekt för 2017/2018 blir att köra en av våra stora färjor på el under en betydande del av resan. Det kan mycket väl vara så att för våra kortare sträckor kommer nästa generation färjor från 2030 att helt drivas av elektricitet” skriver Dan Sten Olsson.

Nybyggnation

Koncernens totala investeringar under förra året uppgick till 7 miljarder, där ingår de fyra ropax-nybyggena med planerad leverans under 2019 och 2020. Dessa fyra kommer att gå i trafik på Stena Lines linjer till och från Belfast. Men ingår gör också nio av Stena Bulks IMOIIMAX-fartyg.

16.000 anställda

Stenakoncernen, med bland annat Stena Line, Stena Bulk, Stena Roro och Stena Drilling, har i dag omkring 16.000 anställda och opererar 168 fartyg, inklusive nybyggena. Stena Line, som står för 36 procent av koncernens totala omsättning, trafikerade förra året 20 linjer i norra Europa med totalt 38 fartyg. Rederiet äger även fem hamnar. Vd:n Niclas Mårtensson, som tillträdde sin tjänst under 2016, ser ljust på framtiden. ”Vi ser en fortsatt stor potential i att utveckla erbjudandet till våra fraktkunder samt passagerarerbjudandet och upplevelsen ombord, och att kunna prissätta våra tjänster mer dynamiskt vilket gör att vi kan förbättra och öka utnyttjandegraden på våra fartyg” skriver han i årsöversikten.