Fotograf: Tallink

Kategori: Passagerarsjöfart

Fackkritik mot upphandling i Finland

De tre finländska fackförbunden för ombordanställda är kraftigt missnöjda med försörjningsberedskapscentralens beslut att upphandla trafik med utlandsflaggade färjor.

I ett gemensamt uttalande, undertecknat av Simo Zitting (ordförande Finlands Sjömans-Union), Robert Nyman (verksamhetsledare Finlands Maskinbefälsförbund) och Johan Ramsland (verksamhetsledare Finlands Skeppsbefälsförbund) fördömer fackförbunden försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stödja fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg.

Två av sju

Missnöjet gäller försörjningsberedskapscentralens upphandling av färjetrafik för att trygga försörjningsberedskapen på grund av coronakrisen. Av de sju färjorna som upphandlingen gäller har Tallink-ägda Galaxy svensk flagg och Megastar estnisk flagg.

Samtidigt påpekar förbunden att finländska passagerarfartyg ligger upplagda i hamn i Helsingfors och Mariehamn och närmare 2.500 finländska ombordanställda på dessa fartyg är permitterade.

”Obegripligt beslut”

”Försörjningsberedskapscentralen och finska staten har fattat ett obegripligt beslut. Det är upprörande att finska staten stöder passagerarfartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då man i stället omedelbart kunde ta i trafik finländska fartyg för passagerare och frakt”, konstaterar de tre fackförbunden.

De finskflaggade färjor som tagits ur trafik är Viking Lines Gabriella, Mariella och Rosella samt Tallink Siljas Silja Serenade.

”Kunde stödja sin sjöfart själva”

– Finska skattebetalare får nu betala stöd åt fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då de här staterna kunde stöda sin sjöfart själva om de vill att frakten till deras hemländer sköts trots coronaepidemin, påpekar fackförbundens ledning och kräver att försörjningsberedskapscentralens beslut att ekonomiskt stödja fartyg under svensk och estnisk flagg bör återtas.

De anser att antingen Gabriella, Mariella eller Silja Serenade kunde återuppta trafik mellan Helsingfors och Estland och att Rosella kunde sättas in frakttrafik till exempel mellan Åbo och Stockholm.

”Sjömansförbunden förutsätter att försörjningsberedskapscentralen omedelbart återtar sitt beslut att stöda utländska fartyg. Förbunden förutsätter att försörjningsberedskapscentralen gör ett snabbt beslut om detta”, avslutas skrivelsen.