Uppskattningsvis ett femtiotal svenska sjömän sitter fortfarande fast på fartyg på grund av svårigheter med besättningsbyten under coronapandemin.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Fackkritik mot EU-riktlinjer om sjöfart

Det europeiska transportarbetarförundet, ETF, riktar i ett öppet brev kritik till EU:s transportkommissionär för att flera viktiga delar saknas i de riktlinjer för sjöfarten som EU-kommissionen publicerat med anledning av corona-krisen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ublicerat med anledning av corona-krisen.

Den 8 april släppte EU-kommissionen riktlinjer för skydd av hälsa och för att besättningsmedlemmar, passagerare och andra personer ombord ska ha möjlighet att ta sig hem till sina hemländer under coronapandemin.

Bland annat slog man fast att eftersom många besättningsmedlemmar på lastfartyg i europeiska vatten är medborgare i tredje land, så bör alla oavsett nationalitet kunna resa till de hamnar de behöver för att kunna gå ombord och återvända hem.

Upprätthåller den inre marknaden

Det är först när besättningsbyten är möjliga som sjöfarten kan upprätthålla den inre marknaden genom att distribuera varor över EU och möjliggöra export och import av gods från och till EU-hamnar, konstaterar EU-kommissionen som anser att medlemsstaterna därför bör utse hamnar där besättningsbyten underlättas.

Det europeiska transportarbetarförbundet, ETF, välkomnar merparten av förslagen men har även en del kritik. I ett öppet brev till transportkommissionären Adina-loana Valean skriver ETF att det saknas flera viktiga delar i riktlinjerna för att kunna skydda arbetsförhållandena för ombordanställda.

Vill ha undantag från hamnavgifter

Dels pekar man på att fiskare och sjöfolk på fartyg i inre trafik inte tas med trots att de befinner sig i en liknande situation som andra besättningsmedlemmar. Framför allt för besättningsmedlemmar i inlandssjöfart efterlyser EFT bland annat att följande åtgärder snarast genomförs:

  • Terminaler, hamnar och omlastningsplatser ska hållas öppna och tillgängliga för säkra besättningsbyten
  • Säker kaj för godsfartyg som inte seglar 
  • Undantag för inlandspråmar att betala lokala hamnavgifter när de ligger vid kaj en längre period

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]