Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Samarbetar för att minska miljöpåverkan

Stockholms Hamnar, Viking Line och tre hamnar i Finland – Åbo, Nådendal och Fredrikshamn/Kotka – investerar i miljöförbättrande åtgärder.

Åbo, Nådendal och Port of Hamina/Kotka är alla så kallade core-hamnar i TEN-T (transeuropeiska nätverken för transporter). Tillsammans med Stockholms Hamnar och Viking Line satsar de 8,1 miljoner euro på åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på miljön i Östersjön.

EU-finansiering

Representanter för de fyra hamnarna och Viking Line möttes i slutet av oktober i Åbo för att sjösätta detta delvis EU-finansierade samarbetsprojekt. Huvudsyftet är att förbättra sjötransporterna mellan Sverige och Finland.

Projektet ska pågå fram till slutet av december 2016 och har beviljats EU-finansiering från CEF-programmet (Connecting Europe Facility) på upp till 2,65 miljoner euro.

Miljötjänster

I projektet ingår att planera och bygga anläggningar för mottagning av avfallsvatten och elanslutning i hamnarna för ro-ro- och ro-pax-fartyg. Vidare planeras anläggningar för att ta emot skrubberavfall och bunkra LNG.

– Genom att investera i miljötjänster skapar hamnarna möjligheter för våra kunder att bedriva miljöverksamhet som når längre än kraven i befintlig miljölagstiftning. Detta är viktiga åtgärder för att skapa hållbara sjötransporter mellan Finland och Sverige, säger Christian Ramberg, vd för Åbo Hamn.

Studie för nytt fartyg

Viking Line har som målsättning att utveckla ett säkert, effektiv och miljöanpassad färjekoncept för trafiken mellan Sverige och Finland.

– För vår del handlar det om en studie för ett nybygge någon gång i framtiden. Vi undersöker hur man skulle kunna utveckla det koncept som finns på Viking Grace för att ytterligare förbättra energieffektiviteten och stranderosionsbenägenheten och liknande, säger Jan Hanses, vd för Viking Line, till Sjöfartstidningen. 

Han säger att studien hänger ihop med linjen Stockholm–Åland–Åbo. Han betonar emellertid att något beslut om när ett kommande nybygge beställs inte har gjorts men att planerna avancerar.

– Detta är ett steg i den riktningen.