Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer | Hamn/Logistik

Ett steg närmare ny älvskyttel

Även Västtrafik ställer sig positiva till en tredje älvskyttel i Göteborgs hamn.

Nyligen beslutade Göteborgs stads trafiknämnd att utnyttja optionen som ingick vid köpet av de båda nuvarande pendelfärjorna Älveli och Älvfrida och köpa ytterligare en skyttel. Nu ställer sig även Västtrafik bakom beslutet. 

– Med ytterligare en färja kan vi köra femminuterstrafik i rusningstrafik över älven, vilket skulle vara en välbehövlig förstärkning för att klara det ökande resandet, säger Christer Olsson, ansvarig för Västtrafiks färjetrafik, i ett pressmeddelande.

Stenpiren-Lindholmen

Den nya färjan ska inledningsvis förstärka trafiken på linjen Älvsnabbare mellan Stenpiren och Lindholmen, där det i dag råder ett hårt tryck. Enligt Västtrafik kommer 1,4 miljoner resor att göras under 2016. Investeringen sker inom ramen för befintligt avtal.

På några års sikt kan färjan också, enligt pressmeddelandet, användas för att köra ersättningstrafik när de stora infrastruktursatsningarna genomförs i Göteborg. I ett senare skede (2023-2025) kan den komma att gå i trafik mellan Göteborgs city och Frihamnen, där en framtida färjelinje planeras. 

Elhybrid

I samband med beslutet att investera i en ny färja kommer Västtrafik att utreda hur en övergång till elhybriddrift kan ske. Det arbetet förväntas vara klart under våren 2017.

Leveransen av den nya färjan är beräknad till hösten 2018. Investeringen sker under förutsättning att Göteborgs stad fortsätter att delfinansiera trafiken och att regionstyrelsen slutligen godkänner beslutet.