Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Fartygsaffärer | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Eldriven älvskyttel beställd

Nu är det klart att det blir en tredje älvskyttel i Göteborg. Färjan, som blir eldriven, sätts i trafik i december 2018. 

I går skrev Västtrafik under avtalet med varvet Uudenkaupungin Työvene Oy i Nystad, Finland, om en elhybrid som kan köras på både el och konventionellt fartygsbränsle. Färjan kommer, enligt Västtrafik, att levereras hösten 2018 och ska sättas i trafik vid tidtabellskiftet i december, om allt går enligt plan. Då kommer den att trafikera sträckan mellan Stenpiren och Lindholmspiren, tillsammans med sina systerfartyg Älveli och Älvfrida. 

– Det känns väldigt bra att vi kan möta upp det ökande resandet över älven samtidigt som utsläppen minimeras. Det är en positiv satsning för göteborgarna, säger Lars Holmin (M), styrelseordförande i Västtrafik i ett pressmeddelande.

Ökar stadigt

Färjetrafiken mellan Stenpiren och Lindholmen på Hisingen har ökat stadigt de senaste åren. Med den nya färjan kommer Västtrafik att kunna köra en färja var femte minut i rusningstrafik istället för var sjunde som i dag. Då skytteln bara ligger still någon minut på varje sida älven hinner den inte ladda när den går i trafik, därför behöver den drivas på annat drivmedel när batterierna tar slut. Färjan kan köra i cirka fyra timmar på en laddning. När batteriet tagit slut kan det laddas under drift eller med el vid kaj.

Minskar utsläpp

Den nya älvskytteln minskar, enligt pressmeddelandet, utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med en tredjedel. Batterierna ska laddas med förnybar el från vindkraft och vattenkraft.

– Det här är ett sätt för oss att minska kollektivtrafikens miljöpåverkan samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö för våra kunder och besättningen ombord då driften är nästan ljudlös och bullerfri, säger Christer Olsson, ansvarig för Västtrafiks båttrafik i pressmeddelandet.

Eldrift på samtliga

Även Älveli och Älvfrida är förberedda för eldrift och om tekniken fungerar väl med den nya färjan så kan det bli aktuellt att köra på el även med de nuvarande. Den nya färjan får samma utformning och storlek som sina systerfartyg och blir 33 meter lång och 9 meter bred. Den byggs för att klara 298 passagerare och 80 cyklar. Färjan kommer liksom Älveli och Älvfrida att vara dubbeländad för snabb ombord- och ilandstigning. Färjorna hyrs av Styrsöbolaget som sköter bemanning, drift och underhåll.