Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Regelverk

NECA ett steg närmare

MEPC70 har godkänt förslaget om att Nordsjön och Östersjön ska bli NECA.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC) godkände den 27 oktober 2016 på sitt sjuttionde möte (MEPC70) Helcoms och Nordsjöländernas förslag om att Östersjön och Nordsjön ska bli utsläppskontrollområden för kväveoxider (NECA). För att beslutet kan träda i kraft ska det ännu bekräftas på följande möte MEPC71, som hålls våren 2017.

Steg två återstår

– Det är en tvåstegsraket. Denna ändring av Marpol ska först accepteras och sedan godkännas på nästa möte, så det här är steg ett av två, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Föreningen Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

NECA-regelverket kommer att gälla nybyggda fartyg som byggs efter den 1 januari 2021.

10 procent från sjöfart

Helcom uppger i ett pressmeddelande att det nya NECA sannolikt ökar användningen av grön sjöfartsteknologi och alternativa bränslen som flytande naturgas (LNG).

Enligt kommunikationsministeriet i Finland minskar beslutet kvävebelastningen och därigenom övergödningen i Östersjön. Av den totala kvävemängden i Östersjön utgör den luftburna kvävebelastningen omkring 25 procent, och cirka 10 procent av den kommer från sjöfarten, skriver kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.