Fotograf: Regeringskansliet

Kategori: Folk/företag | Utbildning

Elmsäter-Svärd prisad för sjöfartsinsatser

Stiftelsen Sjöfartens Utbildnings Institut har beslutat att tilldela infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd pris för god utbildningsinsats under 2012. 

Motiveringen lyder: ”Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har hörsammat sjöfartsnäringens oro inför den krympande svenska handelsflottan. Utflaggningen har inneburit att antalet praktikplatser för våra sjöbefälsstudenter minskat drastiskt. Genom stort engagemang och mycket arbete har ministern möjliggjort att SUI i högre grad kan placera studenter på fartyg med annan flagg än den svenska, tack vare att resekostnader vid på- och avmönstring bekostas genom statliga medel till sjöbefälsskolorna.”

Priset är på 15.000 kr, vilka infrastrukturministern har beslutat att skänka till Sjöräddningssällskapet.

Kommentarer

 • fd ombordare

  Synd att redarnas resebidrag inte blev lite större.

  Om så hade varit fallet hade eleverna ombord på svenskägda ( men med annan flagg än den svenska) kunnat få sjömansservice utbud även i kontinenthamnarna.

 • Anonym

  Är inte detta att betrakta som en muta?

 • Mårten Ohlsén

  Jättebra att för hela branschen positiva och framåtbringande incitament uppmärksammas och premieras!

 • sjöman

  Det räcker inte för Catharina! Mer lättnader behövs för att gynna svenskflaggad sjöfart. Glöm inte att Sverige var en av de största sjöfartsnationerna på 1960-talet.

 • Olle Noord

  Trevligt att hon fick samma pris som jag fick 2008

 • Charlie J

  Ja det var ju inte mycket till sjöfartspolitik hon har lyckats uträtta så här långt men det har ju ingen annan heller sedan början av sextio talet heller, men dessa elever lär ju inte stanna i den Svenska handelsflottan utan berika de utländska istället men det skiter väl den politiska adeln i.

 • mnv

  charlie j. rätt träffsäkert….

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.