Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Donsö bygger ut hamnen

Donsö Hamnförening investerar i att bygga ut hamnen i ett projekt som kallas Donsö djuphamn.

Donsö Fiskehamnsförening har beställt en ponton med en längd av 130 meter för att kunna erbjuda kajplats för främst större fiskefartyg. Pontonen är beställd av Pontona AB i Wallhamn. Den byggs inhomhus i fyra sektioner som bogseras till Donsö. Kajen ska vara färdigställd i april 2018. 

– Shippingrelaterade företag på Donsö har gått in med en stor andel av kapitalet för att förverkliga denna investering, vilket vi är tacksamma för, säger Jonas Backman, ordförande i Donsö Fiskehamnsförening, till Sjöfartstidningen.

Totalt 500 meter kaj

Med den nya pontonkajen i bruk kommer Donsö att ha sammanlagt 500 meter kaj att erbjuda fiske- och handelsflottan.

– Vi kommer att erbjuda våra framtida kunder en totallängd av ny brygga på 235 meter med över 9 meters djupgående, säger Jonas Backman.

Större fartyg

Donsö kan därefter ta in betydligt större fartyg i hamnen.

– Detta är ett projekt som gynnar fiske och handelsflottan men även annan sjöfart så som till exempel myndighetsfartyg. Huvudsyftet är att få hem våra fiskefartyg som är över 50 meter långa och med ett djupgående på 7 meter. Annan kommersiell verksamhet ska givetvis också ha möjlighet att lägga till. Vi kommer även att gå runt till andra aktörer inom regionen som har en begränsning för att ta in större fiske och handelsfartyg. Vi kommer att kunna erbjuda dem läge på Donsö, förklarar Jonas Backman.