Fotograf: Lars Falkdalen Lindahl

Kategori: Miljö | Politik

Regeringen prövar Preemraff-utbyggnad

Regeringen meddelar att man har beslutat att pröva om Preems planerade utbyggnad av verksamheten vid Preemraff i Lysekil ska tillåtas eller inte. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] tillåtas eller inte. 

Preems utbyggnadsplaner – som är i mångmiljardklassen och innefattar konstruktion av en så kallad Residue Hydrocracker, vars syfte är att uppgradera så mycket som möjligt av de tyngre fraktionerna av tjockolja till lågsvavlig bensin och diesel – fick i höstas klartecken från mark- och miljödomstolen i Vänersborg

Domstolsprocess

Tillståndet överklagades från många håll, på grund av de ökade klimatpåverkande utsläppen som utbyggnaden av raffinaderiet kommer att medföra. Det är just hydrocracking-processen som enligt Preems beräkningar kan medföra en dubblering av raffinaderiets utsläpp av koldioxid. Enligt Preem skulle utsläppen dock minska i användarledet, vid drift med till exempel lågsvavligt marint bränsle.

Efter överklagandena beslutade mark- och miljööverdomstolen om inhibition i december, vilket innebär att vidare åtgärder för att verkställa mark- och miljödomstolens dom inte får vidtas till dess att något annat beslutas. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i juni att de kommer att ta upp ärendet till omprövning.

”Ordning och reda i klimatpolitiken”

Nu har regeringen beslutat att överta prövningen av huruvida utbyggnaden ska tillåtas. Man hänvisar till riksdagsbeslutet om att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045 för att därefter uppnå negativa utsläpp. Regeringen gör bedömningen att miljöpåverkan av Preemraff-utbyggnaden kan vara så stor att regeringen ska pröva ärendet.

– Regeringen prioriterar klimatet och då behöver det vara ordning och reda i klimatpolitiken. Ytterst handlar det om att regeringen måste ha ett handlingsutrymme att nå riksdagens beslutade klimatmål, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Prövning enligt miljöbalken

Under sommaren har regeringen tagit emot underrättelser från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland om att den verksamhet Preem AB söker miljötillstånd för är en sådan verksamhet som regeringen kan pröva om den kan tillåtas eller inte. Enligt miljöbalken har regeringen möjlighet att pröva tillåtligheten av sådana verksamheter som kan antas bli omfattande eller ingripande i förhållande till möjligheten att främja en hållbar utveckling, vilket inkluderar en begränsad klimatpåverkan.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]