Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: RoRo

DFDS-nybygge för Ark-programmet

Det danska varvet Fayard i Munkebo stod för kajen då DFDS döpte det andra av två roro-fartyg inom Ark-programmet.

DFDS senaste nybygge döptes till Ark Dania av Karen Lund, partner till försvarsminister Nicolai Wammen. Fartyget kommer att samsegla med systerfartyget, nybygge nummer 500 från tyska P+S Werften under konkurs, som redan tidigare fick namnet Ark Germania.

Som redan namnen på fartygen antyder ingår de i Ark-programmet som är ett samarbete mellan den tyska och den danska militären. I själva verket gjordes ett avtal redan på ett NATO-toppmöte i Prag i november 2002 om att bilda en Nato Response Force, där alla NATO-länder bidrar med trupper och utrustning.

Ark-projektet har fått sitt namn efter ett uttalande från en tidigare generalsekreterare, som sa att ”det inte finns någon belöning för att förutspå regn. Det finns bara ett pris för att bygga en ark”.

Danmark ansvarig

Danmark och Tyskland valde att tillsammans svara för transporter från de två länderna, med Danmark som ansvarig. DFDS gav en offert på uppdraget i programmet och valdes till transportör. Under Ark-programmet är fartygen chartrade till militären inom Ark-administrationen, men går för DFDS när de inte är engagerade i militära transporter. Tanken bakom Ark-programmet är att se till att de enskilda länderna, och därmed NATO som helhet, får mindre utgifter för skeppningar av krigsmateriel och samtidigt undvika förhöjningar av fraktraterna, vilket ofta sker under perioder med konflikter. Så var fallet till exempel under den första Gulfkriget 1990, då raterna för roro-fartyg nådde dramatiskt höga nivåer. Nu finns det en överenskommen nivå i programmets kontrakt som gäller till 2021.

Fler fartyg ingår

Förutom Ark Germania och Ark Dania ingår också Britannia Seaways i Ark-programmet. Hon är för närvarande på väg ifrån Trapzon i Turkiet med tysk utrustning från Afghanistan som ska lossas i Wilhelmshaven. Dessutom ingår Suecia Seaways och Ark Futura. Ark Futura har nyligen genomfört en transport av kemiska stridsmedel från från Lattakia till ett amerikanskt krigsfartyg i Medelhavet. Ark Futura väntas snart tillbaka till Nordeuropa efter nästan sex månader till havs, förutom lastningen i Syrien. 

Konkurs i Stralsund 

Ark Dania har nybyggnadsnummer 501 från P+S Werften och överläts officiellt till DFDS i slutet av april 2014. Fartyget bogserades till Fayard i Munkebo for att färdigställas. Processen pågår och har nu kommit så långt att till exempel den första starten av huvudmaskinen beräknas ske under de närmaste 14 dagarna. Parallellt installeras inredning och annan utrustning ombord.

DFDS har i stor utsträckning valt att göra affärer med leverantörer som redan var engagerade när fartyget låg vid varvet i Stralsund, trots att en del av leverantörerna då hade gjort en förlust vid byggandet av fartyget.

– Det var nödvändig att flytta fartyget från Stralsund eftersom arbetskraften inte var speciellt motiverad och det gjordes endast ytterst små framsteg. Om vi skulle få fartyget byggt färdigt skulle det bort från varvet i Stralsund, säger Arne Blaabjerg, som övervakar byggandet.

Två huvudmaskiner

Ark Dania och hennes systerfartyg är utformade annorlunda än DFDS ro-ro fartyg i den så kallade Flower-klassen. I stället för en stor huvudmaskin med lång slaglängd har de två Ark-fartygen två huvudmaskiner kopplade till två propellrar och är utrustade med två roder. Detta beror på kundens önskan om flexibilitet och hög redundans så att fartyget skall kunna operera i alla förhållanden och inte vara ur drift om något fel uppstår på en maskin.

Nybyggena är också något mindre än Flower-klassen och det är på grund av en önskan om flexibilitet i deras funktion som Ark-fartyg. De är mindre än 200 meter långa och anses därmed i stort sett ha ”inträde i de allra flesta hamnar runt om i världen där det finns ett behov av en NATO-styrka”. 

I trafik Esbjerg–Immingham

Ark-systrana ska, när de inte seglar militärt, gå i trafik mellan Esbjerg och Immingham. Fartygen kan mobiliseras för militär tjänst med 30 dagers varsel.

Det ursprungliga priset på de två fartygen var EUR 128 miljoner euro, motsvarande DKK 950 miljoner. När kontraktet avbröts och avslutades med en konkurs, var där en rabatt på DKK 320 miljoner till DFDS, som sedan var tvungen att täcka en del merkostnader.

 

Tekniska data för Ark Dania:

Flagg: DIS

Hemmahamn: København

IMO: 9609964

Längd o.a.: 195,15 m

Längd p.p.: 185,96

Bredd: 30,50 m

Djupgående: 7,0 m

BT: 33.300

NT: 9.993

DWT: 11.416 DWT

Filmeter: 3.000 m

– Väderdäck1.325 m

– Huvuddäck1.150 m

– Tanktop525 m

TEU: 342

Däckskran: 45 t / 30 m

Trailers: 185

Akterramper: 2 x 11,85 x 10 m

Sidoramp: 10,35 x 8,5 m

Huvudmaskineri: 2 x MAN-B&W 8S40ME-B9

Effekt: 2 x 9.080 kW

Servicefart: 20,5 knop

Hjälpmaskineri: 3 x MAN-STX 8L26/24

Effekt: 3 x 855 kW

Axelgeneratorer: 2 x 1.400 kW