Fotograf: Carl Carlsson

Kategori: Miljö

Hållbar sjöfart på programmet i New York

Zero Vision Tool och Terntank informerade om vad sjöfarten gör för att minska sjötransporternas fotavtryck på FN:s havskonferens The Ocean Conference i New York.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]n Conference i New York.

Sverige står tillsammans med Fiji värd för FN:s havskonferens i New York, som pågår från den 5 till 9 juni.

Denna stora miljökonferens samlar regeringar och ledare från hela världen och ska peka ut vilka insatser som behövs för att nå det globala mål om haven som FN-länderna antog 2015.

Även om inte sjöfarten har någon framträdande roll har Sverige haft möjlighet att visa att det med miljöteknik och innovativ design går att göra skillnad även vad gäller sjötransporter.

Många JIP och JUP

På sidoeventet Swedish Initiatives for Agenda 2030, som arrangerades av Jernkontoret, Svenskt Näringsliv och Zero Vision Tool, representerades flera JIP (joint industry projects) och JUP (joint university projects) som LNG4solution, BothniaBulk, Scrubber Installation Challenges (SIC) och JUP Zero.8.

– Vi är tacksamma att hamnar och regeringar gör en del, men det räcker inte. Ska växlingen över till renare bunkers så bör det gå lite fortare. Det måste finnas mer incitament. Det måste upp i nivå med NOx-fonden i Norge, där 80 till 90 procent kan fås på de extra 20 procent som ett fartyg med LNG-drift kostar att bygga. Då kommer även andra tekniska lösningar att installeras i fler nybyggen än i dag, säger Tryggve Möller på Terntank till Sjöfartstidningen.

”Sverige i framkant”

Tryggve Möller understryker att Terntank är oerhört glada att ZVT har gjort det möjligt för rederiet att presentera sina nybyggen och berätta hur miljövänliga fartygen blivit i drift.

– Detta hade inte varit möjligt om inte våra kunder och andra involverade intressenter hade trott på vårt projekt. Sverige är definitivt i framkant på att växla över till att göra transporterna bättre med ett minimalt fotavtryck.

Med alla de insatser som gjorts och kommer att göras på andra evenemang som Almedalen och Helcom-mötet på Donsö hoppas han att sjöfarten lyckas få ut sitt budskap att miljövänliga fartyg kan hjälpa till att nå de högt ställda mål som politikerna satt upp.

– Vi är här som representanter för våra fyra nybyggen utifrån ett redarperspektiv. Vi vill visa att svensk sjöfart går i bräschen och verkligen utför och utvecklar och bygger fartyg som minimerar sjötransporternas foot print i så stor utsträckning som det är tekniskt möjligt.

ICS håller fast vid CO2-mål

På konferensen manifesterade International Chamber of Shipping ICS att den globala sjöfarten fortsättningsvis kommer att arbeta för FN:s utvecklingsmål för hållbarhet vad gäller skydd av haven. President Trumps beslut att USA drar sig ur Parisavtalet påverkar inte sjöfartens starka engagemang att reducera sina CO2-utsläpp, meddelar ICS i ett pressmeddelande.

– På grund av sin omfattning är sjöfarten ansvarig för omkring 2,2 procent av de årliga utsläppen av CO2 som förorsakas av mänskliga aktiviteter. Enligt IMO har sjöfarten reducerat sina totala CO2-utsläpp med över 13 procent mellan 2008 och 2012, trots en ökad sjöburen handel, men det finns en uppfattning om att sjöfarten, vars utsläpp inte kan hänföras till enskilda nationer, på något sätt lyckats smita undan Parisavtalet, säger Simon Bennett, Director of Policy vid ICS.

Förbättringspotential

Även Göteborgs Hamns miljöchef Edvard Molitor deltar som talare i en presentation av svensk miljöteknik.

— Om man vill vara med och påverka utvecklingen av sjöfartens klimatpåverkan är det här är en viktig konferens. Den svenska maritima näringen är världsledande på miljöteknikområdet. Fartyg som drivs på flytande naturgas, metanol som bränsle, skrubbers och elanslutning för fartyg vid kaj är några exempel som bidrar till att minska sjöfartens globala utsläpp, säger Edvard Molitor, i ett pressmeddelande.

Han menar att det finns en stor förbättringspotential.

– Nu måste IMO också ta ansvar för koldioxidutsläppen. Jag hoppas att organisationen tar till kraftfulla åtgärder vid deras kommande möte i juli. Den internationella sjöfartens utsläpp kan och måste minska i snabbare takt. Men då måste regleringar införas globalt, inte lokalt vilket ofta är fallet idag. Lokala regler för en global bransch snedvrider konkurrensen. Svensk basindustri får svårare att konkurrera prismässigt, samtidigt som utsläppen av miljöskadliga ämnen till luft och hav fortsätter i andra delar av världen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]