Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | RoRo

DFDS kancellerar Stralsund-fartyg

DFDS har mot bakgrund av utvecklingen på P+S Werften i Stralsund beslutat att annullera kontrakten på de två rorofartyg som var avsedda för danska marinens Ark-projekt som transportfartyg. En förväntat lång byggprocess med ett varv i kris har fått DFDS att ta beslutet.Detta innebär att P+S Werften står med två påbörjade fartyg till en kostnad av DKK 450 miljoner per fartyg. DFDS har redan betalat en viss summa till varvet, men detta täcks av bankgarantier och kan betalas tillbaka till DFDS. Fartygen kontrakterades i november 2010. Det är ännu inte klart vilka fartyg DFDS nu ska sätta in i Ark-projektet, men det det blir förmodligen andra rorofartyg från den existerande flottan, som sedan ersätts med inchartrade enheter. Det första av det nu kancellerade fartygen skulle ha hetat Ark Germania.