Responsible Shipping Initiative, RSI är en icke vinstdrivande förening med syftet att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Fartygsutrustning | Säkerhet

Deras inspektioner fann brister på flera fartyg

Reseplanering, alkoholpolicy och kring förtöjning. Det är några av de utvecklingsområden som finns inom sjöfarten på Östersjön och Nordsjön. Det enligt en ny rapport från Responsible Shipping Initiative, RSI.
RSI, Responsible Shipping Initiative, är en icke vinstdrivande förening som har som syfte att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Föreningen bildades 2019 av Södra, EFO, Lantmännen och Stockholm Exergi och sedan dess har även BillerudKorsnäs och SBAB anslutit sig.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]>RSI, Responsible Shipping Initiative, är en icke vinstdrivande förening som har som syfte att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Föreningen bildades 2019 av Södra, EFO, Lantmännen och Stockholm Exergi och sedan dess har även BillerudKorsnäs och SBAB anslutit sig.

Under 2021 genomförde RSI inspektioner av 17 fartyg och de fann ett flertal utvecklingsområden som nu har sammanfattas i en rapport.

– För oss är det angeläget att löpande granska de fartyg som vi använder i vår verksamhet. Med inspektionerna via RSI kan vi, tillsammans med våra leverantörer och partners, fortsätta höja nivån på arbetet med sjösäkerhet, arbetsmiljö, arbetsförhållanden och miljö ombord på båtarna, säger Rebecka Nyholm, strategisk inköpare på Södra i ett pressmeddelande.

Förra årets inspektioner visade bland annat att flera av fartygen inte utfört en reseplanering enligt gällande internationella regelverk. RSI fann att resorna inte planerats med hänsyn till fartygets begränsningar och att godkända elektroniska sjökort saknades i stor utsträckning.

Samtliga inspekterade rederier har haft en alkoholpolicy på plats, men i vissa fall har den brustit i tydlighet eller omfattning. RSI har hittat exempel där uppgifter om alkoholkontroller av besättningen saknats, trots att testutrustning funnits. Det finns även fall där testutrustning saknas.

Även förtöjningen har visat sig vara bristfällig på flera av fartygen. Den vanligaste bristen var enligt RSI otillräckligt underhåll av utrustning på däck med onödigt slitage på förtöjningstrossar som följd.

Enligt RSI visar inspektionerna betydelsen av att fortsätta följa upp och arbeta med ansvarsfull sjöfart.

– Det är en stor fördel att vi kan agera tillsammans och genomföra inspektioner utifrån en gemensam standard. Dels vet redarna vad vi anser är viktigt att de har på plats och jobbar med, dels kan vi inspektera ett större antal fartyg än vad varje enskild transportköpare hade kunnat göra på egen hand. Tillsammans har vi större möjligheter att göra skillnad. Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla processen för uppföljning och nu när pandemin har avtagit ökar våra möjligheter att göra fler inspektioner, säger Peter Löfgren, Senior Manager Strategic Logistics på BillerudKorsnäs i pressmeddelandet.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]