Fotograf: Stockholm Exergi/Lantmännen/Andreas Lindholm

Kategori: Miljö | Säkerhet | Torrlast

Vill se mer ansvarsfulla sjötransporter

Fyra stora svenska transportköpare inleder ett branschöverskridande samarbete för att främja ansvarsfulla sjötransporter.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rsfulla sjötransporter.

EFO, Lantmännen, Stockholm Exergi och Södra, som alla är stora köpare av bulktransporter med fartyg, vill förbättra anställningsvillkor, arbetsmiljö, säkerhet och miljöprestanda ombord på de lastfartyg som seglar på Östersjön och Nordsjön genom samarbetet Responsible Shipping Initiative (RSI).

Standardiserade inspektioner

Tack vare initiativet kan svenska köpare av sjötransporter arbeta med inspektioner på ett effektivare sätt, uppger RSI i ett pressmeddelande. Det möjliggörs genom gemensamma standarder och bättre informationsdelning.

– RSI kommer att arbeta transparent och effektivt med standardiserade fartygsinspektioner. I stället för att låta varje transportköpare utföra var sin inspektion, kan ett företag göra en inspektion och dela resultaten med de övriga medlemmarna via en gemensam databas, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på lantbrukskooperativet Lantmännen.

Höjer nivån

Syftet med RSI uppges vara att tillsammans med rederierna höja nivån där det behövs. Bildandet av RSI gör det också lättare för fraktköparna att ställa krav i transportavtalen med rederierna.

– Genom att ställa samma typ av krav kan vi sätta gemensamt tryck på rederierna att leva upp till villkoren. Vi tror att samverkan är bättre för alla inblandande och att vi tillsammans kan göra större skillnad än var och en för sig, säger Linda Leifsdotter, hålbarhetsspecialist på energibolaget Stockholm Exergi.

Problem ombord

RSI påpekar att de stora svenska bulktransportköparna på senare tid har uppmärksammats om problem ombord på kontrakterade fartyg. Det handla exempelvis om bristfälliga anställningsvillkor och arbetsförhållanden samt otillräcklig säkerhet.

– Brister på kontrakterade fartyg är tyvärr vanligt förekommande. Då är det viktigt att de rederier som lägger tid och resurser på säkerhet och bra förhållanden för personalen ombord ska kunna få ett erkännande för detta, som de kan använda som en styrka på marknaden, säger Sebastian Tamm, logistikchef på EFO, som importerar och distribuerar bränsle till energibolag.

Fler transportköpare

Ambitionen är att knyta till sig fler fraktköpare som vill arbeta för mer ansvarsfulla transporter till sjöss. De fyra medlemmarna som står bakom RSI utgör en viktig grund och startpunkt för arbetet.

– Som stora aktörer inom transportområdet har vi ett ansvar att säkerställa att transporterna sker under goda förhållanden. Vi är därför väldigt glada över att samarbetet nu är igång och hoppas att med gemensamma krafter kunna se effekter på både kort och lång sikt, säger Anders Ripström, inköpschef för logistik och transport i skogsägarföreningen Södra.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]