Södra är en av transportköparna som ingår i RSI.

Fotograf: Södra

Kategori: Arbetsmiljö | Säkerhet | Torrlast

RSI listar områden med utvecklingspotential ombord

RSI, branschsamarbetet för ansvarsfulla sjötransporter, har efter utförda inspektioner sammanställt en lista på områden ”med utvecklingspotential”. Reseplanering, vilotider, ordning i maskinrum och alkoholpolicy är områden som man vill följa upp.
Responsible Shipping Initiative (RSI) är ett branschöverskridande samarbete mellan transportköpare som ska främja ansvarsfulla transporter till sjöss. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]a på områden ”med utvecklingspotential”. Reseplanering, vilotider, ordning i maskinrum och alkoholpolicy är områden som man vill följa upp.”} /–>

Responsible Shipping Initiative (RSI) är ett branschöverskridande samarbete mellan transportköpare som ska främja ansvarsfulla transporter till sjöss. 

Under 2020 har transportköparna som ingår i samarbetet utfört inspektioner på sina chartrade fartyg. Nu har flera utvecklingsområden identifierats utifrån RSI:s första inspektionsrapporter.

– Förutsättningarna för fartyg i Östersjön och Nordsjön måste utvärderas kontinuerligt. RSI utför därför inspektioner som kommer att vara viktiga för att förbättra standarden ombord på fartygen tillsammans med våra leverantörer och partners, säger Niklas Sundén, på Stockholm Exergi AB i ett pressmeddelande.

Viktiga områden

Inspektionerna inleddes under januari 2020, men fick senare skjutas upp till september på grund av coronapandemin. Baserat på de inspektioner som genomfördes under året, har följande områden identifierats som viktiga att följa upp och arbeta med under 2021:

 1. Reseplanering
  Det har konstaterats att reseplaneringen inte är i enlighet med branschens rekommendationer och riktlinjer. Det kan exempelvis gälla avsaknad av parallellindex eller att reseplanering helt saknas. Även flera fall där en icke-godkänd ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) används för reseplanering och navigering observerades.
 2. Vilotid
  Ett krav är att vilotid för all personal ombord redovisas och att vilotiden uppfyller MLC- eller STCW-kraven. Indikationer finns att några av de inspekterade fartygen har en utmaning att uppfylla dessa krav.
 3. Maskinutrymmens skick och ordning
  Vid inspektionerna har exempel hittats på dålig ordning i maskinrum, tillfälliga reparationer och farliga material och vätskor som inte förvarats på ett korrekt sätt.
 4. Alkoholpolicy, rutiner och utrustning för testning
  De flesta av rederierna har en alkoholpolicy, men i vissa fall är den otillräcklig eller otydlig. Uppgifter saknas även om genomförda kontroller av besättningen – trots att det i många fall finns testutrustning ombord.

Fler inspektioner under 2021

Resultatet från inspektionerna under 2020 visar enligt RSI vikten av att följa upp och arbeta med ansvarsfull sjöfart när det gäller arbetsförhållanden, miljö och hälsa och säkerhet.

– Som stora transportaktörer har vi en skyldighet att se till att transporter sker ansvarsfullt. Vi är mycket glada över att detta partnerskap nu är inlett och hoppas att vårt arbete kommer ge resultat både på kort och lång sikt. Under 2021 hoppas vi genomföra fler inspektioner för att få ännu större underlag att basera vårt fortsatta arbete på, säger Anders Ripström, inköpschef för logistik och transport i Södra.

Målet för RSI är att tillsammans med redare bidra till bättre anställningsvillkor, arbetsmiljö och säkerhet ombord på bulkfraktfartyg och att minska miljöpåverkan från båtarna. Föreningen RSI bildades 2019 och består i dag av BillerudKorsnäs, EFO, Lantmännen, SSAB, Stockholm Exergi och Södra.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]