Hampus Hagman (KD) och Magnus Jacobsson (KD).

Fotograf: Riksdagen

Kategori: Debatt | Vintersjöfart

Debatt: ”En knäckfråga som behöver avgöras”

I dag är sista dagen att lämna in motioner på regeringens infrastrukturproposition och Kristdemokraterna lämnar in en motion där de bland annat lyfter frågan om finansiering av nya isbrytare. Denna fråga behandlas även i nedanstående debattartikel, undertecknad av riksdagsledamot Hampus Hagman (KD) och av trafikutskottets andre vice ordförande Magnus Jacobsson, som också är trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

De svenska isbrytarna är mycket viktiga för Sveriges välstånd och välfärd. Eftersom isbrytarna är en förutsättning för att norrländska hamnar ska kunna hållas öppna året om, så har de också en avgörande betydelse för viktiga basindustrier som stål- och skogsindustrin. De stora och viktiga industrisatsningar som nu sker runtom i norra Sverige innebär dessutom att dessa regioner kommer att öka i betydelse framöver. Det innebär att betydelsen av att hamnarna i norr är driftssäkra året om, bara kommer att öka ytterligare.

Men flera av fartygen i dagens isbrytarflotta har överskridit sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny generation fartyg. Detta behöver göras i närtid. Ju längre generationsbytet skjuts på framtiden, desto större blir risken för ett haveri som medför att isen inte kan tas bort. 

Finansieringen av de nya isbrytarna är en knäckfråga som behöver avgöras. Alternativen är att finansiera isbrytarna med Sjöfartsverkets avgifter eller med statliga anslag. Men de avgifter sjöfarten betalar idag är redan höga. Sedan 2016 har farleds- och lotsavgifterna ökat med ungefär 420 miljoner kronor, och om de nya isbrytarna ska finansieras genom avgifter så kommer ytterligare kraftiga höjningar krävas. Att finansiera isbrytarna genom avgifter är därför inte något alternativ – anslagsfinansiering är det enda verkliga alternativet. Därför hade det varit välbehövligt med ett tydligt besked från regeringen om att man har sett hur viktig denna fråga är.

För några veckor sedan, när regeringen presenterade sin infrastrukturproposition, fanns det ett utmärkt tillfälle att ge detta besked. Men tyvärr nämns inte isbrytarna överhuvudtaget i propositionen. Detta visar att regeringen antingen inte förstår, eller inte bryr sig om, hur viktig sjöfarten är för industrin i hela landet. Det är, som många påpekat, fortfarande möjligt att Trafikverket lyfter in isbrytarna i den nationella planen. Det hade vi verkligen välkomnat, men det hade varit positivt med tydlighet från regeringen nu. Fortsatt osäkerhet i frågan är negativt för alla, utom möjligen våra konkurrenter i andra länder.

Regeringens infrastrukturproposition ska nu behandlas i riksdagen och inför detta har Kristdemokraterna idag lämnat in vår motion. I denna föreslår vi att de nya isbrytarna ska anslagsfinansieras, och vi avsätter också pengar för detta. Att höja avgiftsuttaget ytterligare är, som nämnt, inte något alternativ. 

Vi kristdemokrater ser att den svenska industrin är mycket viktig. Sverige är ett mycket exportberoende land, med hundratusentals arbetstillfällen i våra många exporterande företag och deras underleverantörer. Dessa är spridda över hela landet. Sjöfarten är helt avgörande förutsättning för handeln med omvärlden och behöver därför goda förutsättningar. Vi ser också väldigt positivt på de stora investeringar som gjorts i norra Sverige de senaste åren, och hoppas förstås på ytterligare investeringar här framöver. Men då är driftssäkra hamnar avgörande. Därför måste besked om finansieringen av de nya isbrytarna ges snarast. Kristdemokraternas besked är att de ska anslagsfinansieras. Vi beklagar att regeringen inte verkar se hur viktigt detta är.

Magnus Jacobsson (KD), riksdagsledamot och andre vice ordförande Trafikutskottet
Hampus Hagman (KD), riksdagsledamot

Kommentarer

  • Göran Andersson

    Bygg inga nya isbrytare. Uppgradera nuvarande de har bara varit i drift ca tre månader om året. Byt maskiner mm

Artikeln är stängd för fler kommentarer