Bulkfartyg konverteras till tankfartyg

Neva Shipyard, dotterbolag till North-Western Shipping Company, håller på att bygga om torrlastfartyget ”ST-1321” till tankfartyg med 2.000 tons lastkapacitet för Volga Shipping Companys räkning. Fartyget sjösattes den 26 april och fick namnet ”Roskem-2”. Enligt SeaNews.ru har rederiet tidigare låtit göra två ombyggnader av bulkfartyg till tankfartyg (”Roskem” och ”Roskem-1”) vid Oka Shipyard.