Ännu en äldre Golar-gastanker konverteras

Golar LNG förväntas konvertera sin LNG-tanker Golar Freeze, byggd 1977 och på 126.000 kubikmeter, till en FSRU (Floating Storage and Regasification Unit). Enligt TradeWinds som citerar LNG Unlimited kommer fartyget sannolikt att chartras av en LNG-importör i Dubai. För närvarande konverteras Golar Spirit, byggd 1981 och på 129.000 kubikmeter, på Keppel Shipyard för leverans nästa månad till Petrobas som också kommer att ta leverans av Golar Winter efter konvertering 2009. Dessutom har Golar Frost sålts till Livorno-projektet för leverans i år efter konvertering.