Fotograf: Furetank

Kategori: Tank | Fartygsutrustning | Miljö

Fure West konverteras till LNG

I månadsskiftet november-december 2015, ska Furetanks fartyg Fure West ha konverterats till LNG-drift.

Konverteringen är resultatet av ett gemensamt projekt mellan Furetank, maskintillverkaren MAK i Tyskland, Pon Power i Danmark och Taylor-Wharton som ska tillverka tankarna och bränslesystemet. Samarbetet gör att projektet, kallat LNG Conv, lever upp till kriterierna för att bli delfinansierat av EU.

Passande motor

Furetanks vd Lars Höglund berättar för Sjöfartstidningen att just Fure West lämpar sig väldigt väl för konvertering, för att hennes motor MAK 43C, är den MAK har som grundversion för sin LNG-motor.

– LNG-motorn ska heta MAK 46DF och den kan gå på såväl LNG som diesel eller HFO.

Fure West är redan klassad av ett grönt fartyg av det Göteborgsbaserade Green Shipping Index, bland annat för att hon är utrustad med katalysator och använder miljövänliga smörjoljor.

– Med katalysatorn blir hon helt utsläppsfri när hon går på LNG, konstaterar Lars Höglund.

Zero Vision Tool

Projektdeltagarna träffades första gången 2012 och beslöt att använda Zero Vision Tool, som är en samarbetsmetod och en projektplattform för en säker, miljövänlig och energieffektiv sjöfart. ZVT startades 2011 av Sveriges Redareförening och SSPA.

Lars Höglund säger att ZVT är oerhört viktigt som plattform för kunskapsdelning.

– I det tynande shippingkluster, som vi har i Sverige, måste vi dela på kunskaperna och stötta varandra.

Hoppas på stöd

Han hoppas också att regeringen och hamnarna ska ge sitt stöd med sänkta farleds- och hamnavgifter för dem som har investerat i den här miljötekniken.

– Vi hoppas på att under en övergångsperiod få lättare kostnader. Kundernas intresse finns, men i dessa tider när oljepriset sjunker som en sten och LNG-priset står sig, är villigheten från deras sida inte så stor.