Fotograf: Cees de Bijl

Kategori: Fartygsutrustning | Folk/företag | Miljö

Britannia Seaways får skrubber

DFDS håller nu på att installera skrubber på ett åttonde fartyg – Britannia Seaways som trafikerar på Nordsjön.

Det danska rederiet DFDS går all in för skrubbertekniken för att möta de nya svavelkraven som införs i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen nästa år. Totalt ligger investeringarna på över EUR 50 miljoner.

Just nu befinner sig roro-fartyget Britannia Seaways på Remontowavarvet i Polen för att få en skrubber från Alfa Laval installerad. Skrubbern som finns inne i ett stort stålhölje lyfts som ett helt block från kaj och placeras mellan fartygets två skorstenar. 

Olika förutsättningar

Enligt rederiets tekniske chef, Kasper Moos, finns det ingen universallösning för skrubberns placering utan allt beror på vilken typ av fartyg det är fråga om.

– Metoden som vi använder för Britannia Seaways fungerar för fartyg med två huvudmaskiner och två skorstenar, andra metoder krävs för andra fartyg. För till exempel blombåtarna som seglar på Göteborg och som har en huvudmaskin och en skorsten krävs en annan lösning.

Halva flottan

DFDS har som målsättning att tolv fartyg i flottan ska vara utrustade med skrubber till den första januari 2015. Rederiet överväger också att sätta in skrubberteknik på ytterligare tio fartyg. Om det genomförs kommer det innebära att halva flottan har skrubberteknik ombord.

Den skrubber DFDS använder sig av väger 70 ton. 2009 installerade rederiet en skrubber på Ficaria Seaways med Alfa Laval som samarbetspartner. Samarbetet har fortsatt sedan dess och under sommaren 2013 satsade rederiet SEK 100 miljoner på att installera skrubbrar ombord på ytterligare tre fartyg,

De fartyg som nu har skrubber installerad ombord är: Ficaria Seaways, Magnolia Seaways, Petunia Seaways, Selandia Seaways, Optima Seaways, Victoria Seways och Primula Seaways.

Stor flotta

DFDS driver trafik med 19 rorofartyg, två ropaxfartyg samt fyra färjor i Nordsjön, två rorofartyg och sju ropaxfartyg i Östersjön samt tre färjor och fem ropaxfartyg i Engelska kanalen. Man har även ett rorofartyg som trafikerar Medelhavet.

Britannia Seaways, 24.196 gt, byggdes år 2000 och har en längd på 197,5 meter och bredd på 26 meter. Huvudmaskinerna är från Wärtsilä (Wärtsilä Sulzer 9ZA 50 S). Hon trafikerar mellan Felixstowe och Rotterdam (Vlaardingen).