Befälsfack i Storbritannien och Holland planerar samgående

Det brittiska sjöbefälsfacket Numast och dess motsvarighet i Holland, Federatie van Werknemers in de Zeevaart, FWZ, planerar ett samgående under 2008. Som ett första steg bildar man en gemensam organisation kallad Nautilus som kommer att representera båda organisationerna i europeiska och globala sammanhang. Enligt uppgift följs utvecklingen noga av befälsorganisationer i Kanada, Danmark och Sverige. – Vi har tidigare diskuterat ett liknade samarbete med vår finska motsvarighet, säger Christer Lindvall, vd i Sveriges Fartygsbefälsförening till SST.