Erria och Uni Tankers siktar på samgående

De två danska tankoperatörerna Erria A/S och Uni Tankers A/S planerar för en sammanslagning av sina produkt- och kemikalietanksegment. Detta har Erria A/S rapporterat till Köpenhamns Fondbörs, där Erria A/S är noterat. Styrelserna i båda företagen har beslutat att undersöka fördelarna och möjligheterna med en sammanslagning till Uni Tankers A/S som ett fortsatt och gemensamägt bolag. Arbetet med den så kallade due diligence-perioden löper fram till den 1 augusti, under denna skall det klarläggas om en fusion är möjlig. Sammanslagningen förutsätter ett tillfredsställande resultat för perioden fram till den 1 augusti och att det råder enighet kring ägandet av det nya bolaget, samt att man lyckas få till stånd tillfredsställande avtal med de respektive ägarbolagens banker. Om fusionen blir verklighet kommer Uni Tankers A/S att få en flotta bestående av 14 till 16 produkt- och kemikalietankfartyg i storleken från 3.000 till 30.000 DWT.