Globalt befälsfack på gång?

Nautilus, som består av sjöbefälsfack i Storbritannien och Holland, överväger att slå ihop verksamheterna helt och hållet. Dessutom vill man också se över möjligheterna att skapa en mer global fackförening och man skall ha varit i kontakt med flera systerorganisationer i Europa, Nordamerika och Nya Zeeland. – Vi har bjudit in dem för att få mer information om deras samarbete och vad vi kan lära oss från deras erfarenheter, säger Christer Lindvall, vd för Sveriges Fartygsbefälförening till SST. Han menar att det internationella fackliga samarbetet ökar och att ett intereuropeiskt fack på lång sikt inte är en omöjlighet. – Ännu är dock skillnaderna i förutsättningar för stora nationellt, säger Lindvall.