Bästa året hittills för BW Gas

BW Gas rapporterar rekordsiffror för 2006 med ett rörelseresultat på USD 258,7 miljoner jämfört med USD 186 miljoner för 2005. Siffrorna för 2006 inkluderar en nettovinst på försäljning av materiella fasta tillgångar i löpande verksamhet på USD 15,6 miljoner jämfört med USD 34,4 miljoner för 2005. Nettovinsten i den löpande verksamheten var USD 224,7 miljoner 2006 jämfört med USD 280,2 miljoner 2005. Siffrorna för 2005 inkluderade en positiv valutakurseffekt på USD 108,1 miljoner relaterad till återbetalningen av lån från BW Limited (i NOK). För 2006 var motsvarande siffra USD 5,9 miljoner.