Bästa året hittills för Esbjerg Hamn

Esbjerg Hamns siffror för 2007 är de bästa hittills sedan det blev ett aktiebolag. Under 2007 var godsomsättningen rekordhöga 4,6 miljoner ton, vilket var en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Den ökade godsomsättningen speglas i det ekonomiska resultatet där vinsten landade på DKK 36,7 miljoner jämfört med DKK 29,7 miljoner 2006. Nettoomsättningen nådde DKK 108,6 miljoner jämfört med 101,4 miljoner 2006. Under redovisningsåret gick torrbulk upp med 29 procent till 1,4 miljoner ton, medan fisksegmentet gick ned med 42 procent (en fiskmjölsproducent flyttade sin verksamhet till Thyborøn) till 119.000 ton. Under 2007 hyrde Esbjerg Hamn också ut sammanlagt 1,7 miljoner kvadratmeter mark, vilket är rekord.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.