J. Lauritzens bästa resultat hittills

J. Lauritzen Group tillhör nu gruppen av danska bolag som har förklarat att det ekonomiska resultatet för 2007 är det bästa någonsin i respektive bolag. J. Lauritzen hade en vinst på USD 342 miljoner (USD 124 miljoner 2006). Rederiet hade också den största orderboken någonsin på 66 enheter. Vinsten kommer från de fyra divisionerna av vilka Lauritzen Reefers nu har sålts. Lauritzen Bulkers hade intäkter på USD 438 miljoner (USD 251 miljoner 2006) och en vinst på USD 326,2 miljoner (USD 86,5 miljoner). Lauritzen Kosans intäkter var USD 102,9 miljoner (USD 91,5) och vinsten var USD 22,9 miljoner (USD 35,2 miljoner). Vinsten föll då resultatet för 2006 innehåller USD 18,7 miljoner från försäljningarna av flera mindre gastankfartyg. Lauritzen Tankers intäkter var USD 67,9 miljoner (USD 24,5 miljoner) och vinsten landade på USD 15,4 miljoner (USD 3,6 miljoner) Det senaste skatteåret för Lauritzen Reefers visade intäkter på USD 48,6 miljoner (USD 74 miljoner) och vinsten var USD 5,8 miljoner (USD 10,1 miljoner). Vinsten för 2007 innehåller USD 79 miljoner från försäljningar av fartyg. J. Lauritzen förväntar sig att 2008-års resultat hamnar på samma nivå som för 2007.