D/S Nordens bästa år hittills

Dampskibsselskabet Norden A/S rapporterar sitt bästa resultat någonsin för 2008. Nettovinsten landade på USD 707,8 miljoner efter att intäkterna nästan dubblerades under året. Nettointäkterna under 2008 var USD 4,2 miljarder, jämfört med USD 2,9 miljarder 2007. Under 2008 genererade torrbulksdivisionen en vinst på USD 455 miljoner, ner med nio procent. Tankdivisionens vinst ökade med 26 procent till USD 67 miljoner. Vidare rapporterar D/S Norden en vinst på USD 290 miljoner från fartygsförsäljningar. D/S Norden förväntar sig ett mycket svagare resultat för 2009 på grund av instabiliteten globalt. Siffrorna kommer att landa mellan USD 100 och 340 miljoner. D/S Norden står väl förberedda inför en tuffare marknad, med mycket pengar på banken och utan lån på torrbulksflottan.