Gudmor Anette Johansson på bryggan på Baltic Enabler.

Fotograf: Karin Röse

Kategori: RoRo

Baltic Enabler namngavs i Zeebrugge

Under en traditionsenlig tillställning i Zeebrugge hamn döptes Wallenius SOL:s roro-fartyg Baltic Enabler officiellt på onsdagen.

Ett hundratal personer hade samlats vid PSA terminalen i Zeebrugge då Anette Johansson, hustru till Wallenius SOL:s vd Ragnar Johansson, i egenskap av gudmor döpte det 242 meter långa fartyget i champange.

– Jag har följt det här fartyget från projektstart till leverans och är övertygad om att Baltic Enabler kommer att göra sin del för klimatet, miljön och inte minst för industrin i norr och dess leverantörer i söder, säger Anette Johansson.

Högsta isklass

Baltic Enabler och systerfartyget Botnia Enabler har högsta finsk/svenska isklass. Fartygen kan lasta 28.000 ton och kapaciteten för rullande gods är 6.442 filmeter. Containerkapaciteten är 962 TEU.

I ett pressmeddelande uppger Wallenius SOL att namnet Baltic Enabler har sitt ursprung i rederiets affärsidé om att vara en möjliggörare för basindustrin runt Bottniska viken och Östersjön.

– Dessa enorma RoRo-fartyg är en garanti för våra kunder, deras tillväxt och långsiktiga planering. Tack vare Enabler-fatygen kommer Zeebrugge, ännu mer än i dag, att bli en hubb för Skandinavien, säger Theo Milliau, terminalchef på PSA Zeebrugge i pressmeddelandet.