OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

”Äpplen och päron i trafikanalysen”

Ostkusthamnar i samverkan svarar här nedan på repliken från Trafikanalys i debatten om nämnda myndighets analys av godstransporterna i Sverige och sjöfartens potential att avlasta landinfrastrukturen. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]alys av godstransporterna i Sverige och sjöfartens potential att avlasta landinfrastrukturen. 

Ostkusthamnar i samverkan hävdar att närsjöfarten till och från Sverige kan hjälpa till att avlasta landinfrastrukturen med godstransporter. Container och bilburet gods måste inte rulla på väg eller järnväg från hamnarna i Skåne eller på västkusten. Det godset, som i huvudsak är högvärdigt, kan fortsätta sin sjöresa från kontinenthamn in i Östersjön upp till Mälardalen och längs Norrlandskusten.

För att lyckas med en sådan förändring så måste villkoren för sjöfarten i relation till de landbaserade transportmedlen förändras genom en klok och genomtänkt transportpolitik med riktade styrmedel för att åstadkomma en förändring.

Trafikanalys tycks inte vilja ta in att vi är en del av Europa utan fastnar i att den sjöburna godstrafikens potential enbart ligger i inrikes sjötransporter av grus och sten. Siffror från Statistiska centralbyrån visar att 71 % (2010) av svenskarna bor inom fem mil från kusten. Lägger man därtill de som bor vid stora sjöar som kan trafikeras av närsjöfart är siffran ännu större. Det är det långväga högvärdiga godset som transiteras genom region Skåne och region Västra Götaland dit, som är möjligt att bryta loss och lägga ut på fartygstrafik för att avlasta landinfrastrukturen. Då måste även Trafikanalys förstå att det ger ett nytt mönster för Sveriges åkare eller för den del utländska åkare som då inte kan studsa mellan de olika godsterminalerna längs rutten. Det statistikunderlag Trafikanalys lutar sig på beskriver ju hur åkarna rör sig mellan godsterminalerna och man resonerar inte över om en förändring av transportmönstret är möjligt.

Om man som Trafikanalys tar på sig ansvaret att beskriva framtida potentialer till förändring så måste man våga tänka utanför boxen och fundera över vilken potential ett förändrat beteende skulle medföra. Finland kör den största delen av allt sitt högvärdiga gods på fartyg. England, Skottland och Irland gör likaså. Pråmtrafiken från Nordsjöhamnarna på floderna i Europa är ett annat exempel där inrikes sjöfart med högvärdigt gods kan avlasta landinfrastrukturen och där den politiska viljan till det är tydlig.

Ostkusthamnar i samverkan

Fotnot: här är det första debattinlägget från Ostkusthamnar i samverkan och här är Trafikanalys svar på nämnda debattinlägg.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]