Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | RoRo

”Vattenvägen är öppen för mer trafik”

Geografiskt differentierad vägskatt gynnar både miljö och näringsliv, skriver Ostkusthamnar i samverkan i en debattartikel.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rkan i en debattartikel.

Vägslitageskattekommittén lämnade i dag över sitt betänkande ”Vägskatt” till regeringen. Kommittén föreslår bland annat en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton – men regeringen har redan sagt att förslaget i dess nu framlagda form inte kommer gå igenom.

Ostkusthamnar i samverkan står bakom regeringens beslut då en odifferentierad vägskatt skulle kunna slå hårt mot Sveriges näringsliv och landsbygd. Istället förespråkar Ostkusthamnar i samverkan en vägskatt som varierar beroende på om transporten har potential att flyttas över från lastbil till sjö- eller järnväg. Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till SvD att det uppenbart skulle finnas fördelar med en geografiskt differentierad skatt. Ostkusthamnar i samverkan har tidigare förespråkat en differentierad vägskatt som styr gods av väg och mot sjöfart och järnväg. En sådan vägskatt skulle gynna miljön samtidigt som Sveriges näringsliv inte hotas.

Överflyttningspotentialen av varor från lastbil till sjöfart och järnväg är stor i Sverige. Idag ligger andra EU-länder långt före oss när det kommer till att transportera varor via sjöfart. Detta trots att Sverige har EU:s längsta kuststräcka. Genom en geografiskt differentierad vägslitageskatt skulle gods styras mot sjöfart och järnväg vilket skulle avlasta våra vägar, minska trängsel och ge en betydligt mindre påverkan på miljön. Ostkusthamnar i samverkan ser fram emot regeringens reviderade förslag gällande vägskatt och hoppas att det nya förslaget gynnar både miljö och näringsliv.

Ny nationell plan för infrastrukturen håller nu på att tas fram. Vi vet att vi varken nu eller i framtiden kommer att kunna bygga oss till den kapacitet i landsinfrastrukturen som behövs. Ostkusthamnarna står redo och vattenvägen är öppen för betydligt mer trafik. 

Ostkusthamnar i samverkan (OHS) är en sammanslutning av elva hamnar som verkar för att sjöfarten ska kunna avlasta landinfrastrukturen och på så vis bidra till ett hållbart transportsystem. Initiativet syftar till att uppmärksamma att dagens ensidiga investeringar i transportsystemet är ohållbara – både avseende miljö, kapacitet och konkurresnkraftighet. OHS vill sticka hål på miljömyterna om sjöfarten. Genom att informera och debattera visar OHS hur sjöfarten kan lösa Sveriges transportsystem.  

Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn AB
Curt Nilsson, vd Hargs Hamn AB
Patrik Åman, vd Norrköpings Hamn
Carola Alzén, vd Mälarhamnar AB
Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn AB
Erik Zetterlund, vd Oxelösunds Hamn AB
Matti Esko, vd Kvarken Ports Ltd – Umeå
Ulrika Nilsson, vd Piteå hamn
Johan Castwall, vd Stockholms hamnar
Mats Gustafson, vd Kalmar Hamn
Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Företagare i 30 är

    ? Har vi som driver företag inte tillräckligt med skatter och andra avgifter? Det går bra att hitta på skatteförslag av människor där lönen automatiskt trillar in på kontot.

  • Göran Andersson

    Ett land med lång kust som är relativt glesbebyggd och med två av Världens största lastbilstillverkare kommer knappast att få en kustsjöfart med dagligvaror och andra konsumtionsvaror, kanske någon roro linje på vissa sträckor

  • Per Johan

    På samma sätt som trängselskatterna kring stadskärnorna i Stockholm och Göteborg eller passager av bron förbi Sundsvall registreras med kameror, borde det vara vara fullt möjligt att ta ut vägavgifter/skatter för passage av tillexempel länsgränser från fordon som färdas genom landet på väg. Samtidigt betydligt bättre än att använda skatter från drivmedel som lika gärna kan tankas i din båt, snöskoter eller gräsklippare för att bidra till vägunderhåll medan ägare till elbilar sliter på vägarna utan att beskattas likvärdigt.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]