Allt klart för finsk tonnageskatt

Den långt utdragna processen med att revidera den finländska tonnageskattlagstiftningen ser ut att leda till ett stödpaket som avsevärt kommer att förbättra de finländska och åländska rederiernas konkurrenskraft. Finlands regering har i sin budgetbehandling beslutat om förbättrade stödåtgärder för sjöfarten. Den viktigaste åtgärden blir en förnyad tonnageskatt, som enligt Mika Nykänen vid Rederierna i Finland kommer att hålla en internationellt konkurrenskraftig nivå.– Utvidgningen av konkurrensförbättringspaketet innehåller viktiga preciseringar med vilka de finska rederiernas konkurrenskraft förbättras på den internationella marknaden. De förstärker framförallt sysselsättningssituationen bland finska sjömän, säger Nykänen.